Brand in de petrochemie

Loop geen onnodig risico

Binnen een paar jaar is het een aantal keren in het nieuws geweest. Bij bedrijven werkzaam binnen de petrochemie brak brand uit waarbij de gevolgen rampzalig waren. Steden en dorpen werden nog net niet geëvacueerd en personeel van deze fabrieken liep grote gezondheidsrisico’s. Het is dan ook om die reden dat de overheid bedrijven bijna verplicht om een brand veiligheidswacht in dienst te nemen. Dit is een veiligheidswacht die speciaal op de werkplek aanwezig is om brandgevaar tot een minimum terug te dringen. Aangezien er vaak onder druk moet worden gepresteerd en de medewerker binnen een bedrijfsstructuur komt te werken is het zaak dat er met goed geschoold wordt gewerkt.

Wat doet zo’n brandwacht

Een brandwacht is een persoon die wordt ingehuurd via een detacheringsbedrijf. De medewerker voert een aantal taken overdag bij een bedrijf in de petrochemische industrie uit waarbij hij voornamelijk toezicht houdt. Het gaat dan vooral om toezicht bij brandgevaarlijk werk, maar ook om toezicht op ruimten die besloten zijn. Er wordt continue gekeken of de procedures bij de fabriek wel goed worden gevolgd en of er door de handelswijze van het personeel geen onnodige gevaren omstaan voor omwonenden en medewerkers. Is er sprake van een gevaarlijke situatie, dan zal de medewerker alarm slaan en direct brandweer en overige hulpdiensten inschakelen.

Een medewerker die jouw bedrijf beter kent

Ieder heeft zo zijn vak. Een brandwacht in jouw bedrijf kent dit waarschijnlijk nog beter dan jij zelf. De situaties die een potentieel gevaar kunnen opleveren worden onderschept en aangepakt. De hulptroepen worden ingeschakeld nog voordat er goed en wel een alarm is afgegaan. Zo’n medewerker is dan ook nog net geen verplichting namens de overheid. Het is echter wel de garantie dat jouw bedrijf voldoet aan de hoogste veiligheidsmaatstaven.